Bruk X (kryss)-knappen for Bekreft

For å endre knappetilordningen for «Enter»-operasjonen fra sirkel-knappen til kryss-knappen velger du (Innstillinger) > [System] og merker av i boksen for [Bruk kryss-knappen for Bekreft ].
Denne funksjonen er kun tilgjengelig på PS4™-systemer som er solgt i enkelte land og regioner.