Dato og tid

Velg (Innstillinger) > [Dato og tid] for å angi dato og klokkeslett samt visningsformat.

Dato- og tidsinnstillinger

Still inn manuelt

Still inn år, måned, dag, time og minutt manuelt (og AM og PM når du bruker 12-timersklokken). Når du stiller inn tiden, starter klokken fra minuttet du stiller inn, på 0 sekunder.

Still inn over Internett

Hvis du merker av i boksen for [Still inn automatisk], hentes informasjon om dato og tid automatisk fra Internett og stilles inn når du logger på PlayStation™Network. Hvis du vil stille inn dato og tid umiddelbart, velg [Still inn nå].

Tidssone

Still inn tidssonen som skal være grunnlaget for dato- og tidsvisningen.
Når du velger tidssone, vil den nåværende innstilte datoen og tiden bli endret til det som gjelder i den valgte tidssonen.

Juster sommertid automatisk

PS4™-systemet stiller automatisk om til sommertid. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, fjerner du merket i boksen for [Juster sommertid automatisk].
Denne innstillinger er kun tilgjengelig hvis regionen som er innstilt under [Tidssone], implementerer sommertid.

Datoformat

Still inn rekkefølgen av år, måned og dag som vises på skjermen.

Tidsformat

Du kan stille inn formatet for tiden som vises på skjermen (12- eller 24-timersvisning).