Innstillinger for videoavspilling

Du kan konfigurere utdata- og språkstandarder for videoer ved å velge (Innstillinger) > [Innstillinger for videoavspilling].

Utdata ved 1080p/24 Hz

Konfigurer videoutdatainnstillingene.
Standardinnstillingen er [Automatisk]. Formatet endres automatisk for å matche TV-en du bruker.

  • TV-en og AV-forsterkeren må støtte 1080p/24 Hz-videoformatet. Se instruksjonene som følger med enheten du bruker, for mer informasjon.
  • Videoen som spilles av, må støtte 1080p/24 Hz-videoformatet. Generelt sett spilles video inn ved 1080p/24 Hz for kommersielt tilgjengelig videoprogramvare (BD-ROM). I disse tilfellene vises «1080p» som innspillingsformatet.
  • Hvis videoen ikke vises riktig når [Automatisk] er valgt, endre denne utdatainnstillingen til [Av].

Språk

Angi hvilke språk for lyd og teksting som skal prioriteres ved videoavspilling.

Blu-ray Disc™-databehandling

Data knyttet til noen Blu-ray Disc-videoer, kan være lagret på PS4™-systemet. Sjekk om data knyttet til Blu-ray Disc-videoer er lagret på PS4™-systemet.

Du kan slette data fra systemet ved å trykke på OPTIONS-knappen på datalisteskjermen og deretter velge [Slett]. Slett data hvis det ikke er nok ledig plass i systemlagringen når du spiller BD-er.

Tillat Internett-tilkobling for BD-LIVE

Angi om Blu-ray-disker skal tillates å koble til Internett mens de spilles av.
Merk av i boksen for å tillate Internett-tilkobling. Denne innstillingen er kun tilgjengelig for Profile 2.0 (BD-Live) BD-er.