Brukerhåndbok / nyttig informasjon

Når du vil se brukerhåndboken eller tips for hvordan å bruke PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [Brukerhåndbok / nyttig informasjon].

Brukerhåndbok

Viser brukerhåndboken

Brukerhåndboken kan også vises på enhver enhet med en kompatibel nettleser.
https://manuals.playstation.net/document/

Oppdag

Vis tidligere mottatte varslinger med tips om bruk av PS4™-systemet.