Vis statusen på PlayStation Network-tjenester

Hvis du vil vise statusen for PlayStation™Network-tjenester, velger du (Innstillinger) > [Nettverk] > [Vis statusen på PlayStation Network-tjenester].