Test Internett-tilkobling

Hvis du vil teste en Internett-tilkobling og vise resultatene, velger du (Innstillinger) > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling].

Skaff IP-adresse Tildelingsstatus for IP-adresse.
Internett-tilkobling Statusen for Internett-forbindelsen.
PlayStation Network-pålogging Statusen for PlayStation™Network-påloggingen.
NAT-type Hvordan PS4™-systemet er koblet til Internett
Denne informasjonen kan brukes til å bedømme hvor enkelt eller vanskelig det er å koble til andre PS4™-systemer, for eksempel når du bruker kommunikasjonsfunksjoner i spill.
Type 1: Systemet kobles direkte til Internett.
Type 2: Systemet kobles til Internett via en ruter.
Type 3: Systemet kobles til Internett via en ruter.
Med type 3 kan kommunikasjon med andre PS4™-systemer være umulig, eller PS4™-systemets nettverksfunksjoner kan være begrenset. Se «Når du ikke kan koble til PlayStation™Network» for mer informasjon.
Tilkoblingshastighet (nedlasting)* Den anslåtte hastigheten PS4™-systemet kan motta data fra Internett i.
Tilkoblingshastighet (opplasting)* Den anslåtte hastigheten PS4™-systemet kan sende data til Internett i.
*
Tilkoblingshastigheter er kun estimater. Faktiske hastigheter kan variere, avhengig av de tilkoblede serverne og nettverkstrafikken.

Hvis tilkoblingen mislykkes, følger du anvisningene på skjermen for å vise innstillingene. Se instruksjonene som følger med nettverksenheten som brukes, og informasjonen fra Internett-tjenesteleverandøren din.

Når du ikke kan koble til PlayStation™Network

Bruk PlayStation™Network til å koble PS4™-systemet til en PlayStation™Network-server eller et annet PS4™-system. Når du bruker PlayStation™Network på et kontor eller et annet sted med delt nettverk, kan det hende at en brannvegg eller andre sikkerhetstiltak hindrer PS4™-system i å koble til PlayStation™Network. Hvis dette skjer, se portnumrene som er oppgitt nedenfor, som brukes når du kobler PS4™-systemet til en PlayStation™Network-server.

  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

For online-aktiviteter som å konkurrere med andre spillere mens systemet er koblet direkte til andre PS4™-systemer, brukes det et nytt portnummer hver gang du kobler deg til.

Kommunikasjonen kan være begrenset, avhengig av sikkerhetsfunksjonene som oppgis av ruteren din eller Internett-tjenesteleverandøren. Se instruksjonene som følger med nettverksenheten som brukes, og informasjonen fra Internett-tjenesteleverandøren din.