Initialiser PS4

Initialisering av det nye PS4™-systemet tilbakestiller systeminnstillingene til standardinnstillingene. Det sletter data lagret på systemet og sletter alle brukere og brukeres data fra systemet. Velg (Innstillinger) > [Initialisering] > [Initialiser PS4], og følg anvisningene på skjermen.
Data på USB-lagringsenheter koblet til PS4™-systemet slettes ikke.

Merknader

  • Når du initialiserer all systemprogramvare, blir alle innstillinger og opplysninger som er lagret på PS4™-systemet, slettet. Denne operasjonen kan ikke angres, så pass på at du ikke sletter viktige data ved en feil. Slettede data kan ikke gjenopprettes.
  • Ikke slå av PS4™-systemet under initialisering. Gjør du det, kan systemet ta skade.