Systemprogramvareoppdatering

Oppdater alltid PS4™-systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Ved å oppdatere kan du benytte deg av diverse tilleggsfunksjoner samt forbedret brukervennlighet og sikkerhet.

Velg (Innstillinger) > [Systemprogramvareoppdatering] for å sikre at systemet har den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil for en nyere versjon, lastes den automatisk ned.
Du kan fortsette å bruke systemet mens du laster ned. Når nedlastingen er fullført, vises en popup-varsling i øvre venstre hjørne på skjermen. Velg varslingen under (Varslinger) mens du viser funksjonsområdet, velg aktuelt element fra (Nedlastinger), og følg anvisningene på skjermen for å utføre installasjonen.

Merknader

  • Slå ikke av PS4™-systemet under installasjonen. Dersom installasjonen avbrytes, kan systemet ta skade.
  • Oppdateringsfiler kan også være inkludert på spilldisker. Når du spiller en disk som inneholder en nyere versjon av systemprogramvaren, vises et skjermbilde for å veilede deg gjennom oppdateringsprosessen. Følg anvisningene på skjermen for å gjennomføre oppdateringen.
  • Du kan også bruke en oppdateringsfil som er lagret på en USB-lagringsenhet, for å oppdatere systemprogramvaren. Du finner mer informasjon på nettstedet for kundestøtte i ditt land eller din region.