Tastetone

Hvis du vil slå av lyden som høres under noen funksjoner, som rulling, velger du (Innstillinger) > [Lyd og skjerm]. Fjern merket i boksen for [Tastetone].