Bruke TV- og videotjenester

Hvis du vil bruke tjenester som støtter videostrømming, velger du (TV og video) fra innholdsområdet, og deretter velger du tjenesten du vil bruke.

  • Tjenestene som kan brukes, varierer avhengig av land og region.
  • Denne funksjonen kan ikke brukes i alle land og områder.