Bruke PlayStation™Music

PlayStation™Music er en musikktjeneste fra PlayStation™Network. Med PlayStation™Music kan du bruke musikkstrømmetjenesten Spotify®. Du finner mer informasjon om Spotify® på dette nettstedet.

playstationmusic.com/spotify

  • PlayStation™Music er kun tilgjengelig i visse land og regioner, og på visse språk. Typene av innhold og tjenester som tilbys, varierer også avhengig av hjemland/bostedsregion.
  • Noe(n) innhold og tjenester er kun tilgjengelig for kjøp. Se «Kontoopplysninger» for informasjon om PlayStation™Store-kjøp.

Lytte til musikk

Velg [Spotify] fra innholdsområdet. Når du bruker Spotify® for første gang på PS4™-systemet, må du angi Spotify®-kontoopplysningene dine. Hvis du ikke har en konto, følger du anvisningene på skjermen som vises, for å opprette en.
Du kan også lytte til musikken i bakgrunnen mens du spiller spill eller bruker programmer som f.eks. nettleseren.

  • Avhengig av tilstanden til programmet eller systemet er avspilling kanskje ikke mulig.
  • Bakgrunnsmusikk ved spilling blir ikke inkludert i videoklipp.
  • Du kan sette avspilling på pause, justere volumet eller endre andre innstillinger mens du spiller av innhold ved å velge [Spotify] på hurtigmenyen.

Bruke Spotify® Connect

Med Spotify®-appen installert på smarttelefonen eller annen mobil enhet kan du bruke Spotify® Connect-funksjonen for å koble til PS4™-systemet ditt på samme nettverk. Slik kan du kontrollere PS4™-systemet ditt eksternt for å spille av musikk fra Spotify®. Du finner mer informasjon på Spotify®-nettstedet.

Du kan også bruke nettverkstilkoblede smarttelefoner eller andre mobilenheter til å starte et PS4™-system som er tilknyttet via Spotify® Connect. Velg [Spotify] i PS4™-systemets innholdsområde for å konfigurere innstillingene for enheten.