Tilpasse hjem-skjermen

I redigeringsmodus, kan du tilpasse bakgrunnen til hver side på hjem-skjermen, omorganisere ikonene på skjermen og slette ikoner.
For å gå inn i redigeringsmodus, trykk og hold en plass på hjem-skjermen.

Omorganisere ikoner

I redigeringsmodus, dra ikon som du vil flytte til ønsket plassering og løft deretter fingeren din.

Slette ikoner

I redigeringsmodus, velg ikonet du vil slette og velg [Slett].

  • Avhengig av type program, vil sletting av et ikon slette programmet og all data som er knyttet til programmet.
  • Det anbefales å kopiere eller ta sikkerhetskopi av viktige data.

Opprette en mappe

I redigeringsmodus, velg ikonet du vil behandle i en mappe og velg [Opprett mappe].

Velg mappen for å endre mappenavnet.

Legge til ikoner i en mappe

I redigeringsmodus kan du dra ikoner over mappen du vil legge dem til i.

  • En mappe kan ikke legges til i en annen mappe.
  • Opptil 500 ikoner kan vises, inkludert ikoner inni mapper.

Fjerne ikoner fra en mappe

I redigeringsmodus, velger du en mappe og drar ikonene som du vil fjerne utenfor mappen.

Hvis alle ikoner er fjernet fra en mappe, slettes mappen automatisk.

Tilpasse bakgrunnen på siden

I redigeringsmodus, velg (Bakgrunnsinnstillinger) nederst til høyre på siden som du vil endre bakgrunnen for. Følg anvisningene som vises.

  • Temaer er kun tilgjengelige hvis du har spesifisert et nedlastet tema med (Innstillinger) > [Tema og bakgrunn] > [Tema].
  • Før du bruker et bilde eller fotografi som du har tatt som bakgrunn på siden, stiller du inn bildets eller fotografiets pikselstørrelse til 960 × 544 med datamaskinen. Dette gir visningen optimal skarphet.

Legge til sider

I redigeringsmodus, velg (Legg til en side).

Kontrollere med knapper på systemet ditt

På hjem-skjermen trykker du en knapp på systemet ditt. En markør vil vises på skjermen. For å gå inn i redigeringsmodus, trykk på knappen Trekant mens markøren vises. Følg skjermene for å fullføre operasjonen.

For å bruke denne funksjonen må du velge avmerkingsboksen (Innstillinger) > [Start] > [System] > [Kontroller med knapper på dette systemet] for å sette en hake for å aktivere innstillingen.

Til toppen