Overføre data fra det interne minnekortet

Du kan overføre data fra det interne minnekortet som er inkludert i systemet til et minnekort for PS Vita-systemet (selges separat).
Når du setter inn et nytt minnekort i systemet ditt, vises en melding. Følg skjermene for å overføre dataene. Etter at dataene er overført, starter systemet på nytt automatisk.

  • Du kan også overføre data fra systemets interne minnekort til et minnekort som ble brukt på et annet PS Vita-system. Den samme Sony Entertainment Network-kontoen må derimot linkes med begge systemer. Bruk (Innholdsadministrator) til å overføre data fra det interne minnekortet til en datamaskin eller en annen enhet. Legg merke til at data som du overfører slettes fra systemets interne minnekort. Sett inn et minnekort i systemet, og kopier deretter dataene fra datamaskinen eller en annen enhet til systemet ditt. For detaljer om hvordan du kopierer, kan du se "Innholdsadministrator".
  • Intet internt minnekort er inkludert i systemet av PCH-1000-serien.
  • Bare sett inn eller ta ut minnekortet når strømmen er av. Hvis du setter inn eller tar ut minnekortet mens strømmen er på kan dette føre til korrupt data eller tap av data.
  • Straks et minnekort er riktig satt inn, lagres data på dette og ikke til intern minnekortet. Stedet hvor data lagres kan ikke endres før det innsatte minnekortet er tatt ut.
  • Det interne minnekortet kan ikke brukes mens et minnekort er satt inn.

Til toppen