Navn på maskinvaredeler (PCH-1000-serien)

PlayStation®Vita-system

Framside

Fronten. Merket med A til og med R, med urviseren med start øverst til venstre.

A )
Strømknapp
B )
Skjerm (berøringsskjerm)
C )
PS Vita-kortspor/tilgangsindikator for PS Vita-kort

Ikke fjern PS Vita-kortet eller slå av strømmen når tilgangsindikatoren for PS Vita-kortet blinker. Dette kan føre til korrupt eller tapt data.

D )
Tilbehørsport
For tilkobling av tilbehør (som selges separat).
E )
VOL-knapp +/VOL-knapp –
F )
Fremre kamera
G )
R-knapp
H )
Trekant-knapp/Sirkel-knapp/Kors-knapp/Firkant-knapp
I )
Høyre spak
  • Du kan ikke fjerne spaken. Dersom du forsøker å fjerne den med makt, kan du skade systemet.
  • Du kan ikke betjene spaken ved å trykke på den. Dersom du trykker for hardt på den, kan du skade systemet ditt.
J )
Høyre høyttaler
K )
SELECT-knapp
L )
START-knapp
M )
Stroppholder
N )
PS-knapp
Trykk for å vise LiveArea™-skjermen mens et program er åpent.
Trykk for å vise indeksskjermen når du er på LiveArea™-skjermen eller hjem-skjermen.
Kontroller statusen på systemet ditt ved å se hvordan PS-knappen lyser eller blinker:
Lyser blått Systemet er på (inkludert når strøm forsynes).
Blinker blått Systemet går inn i standby-modus.
Blinker sakte blått Det er nye varslinger, som de som opprettes når meldinger kommer inn.
Lyser oransje Systemet lader, enten i standby-modus eller når systemet er slått helt av.
Blinker oransje Systemet lader, men batteristrømmen er for lav til å slå på systemet.
I så fall, vent til PS-knappen lyser oransje.
O )
Venstre spak
  • Du kan ikke fjerne spaken. Dersom du forsøker å fjerne den med makt, kan du skade systemet.
  • Du kan ikke betjene spaken ved å trykke på den. Dersom du trykker for hardt på den, kan du skade systemet ditt.
P )
Venstre høyttaler
Q )
Retningsknapper
R )
L-knapp

Bakside

Baksiden. Merket med S til og med Y, med urviseren med start øverst til venstre.

S )
Bakre styreplate
T )
Bakre kamera
U )
SIM-kortspor (kun på 3G/Wi-Fi-modeller)

Bare sett inn eller ta ut SIM-kortet når strømmen er av. Innsetting eller fjerning av SIM-kort mens strømmen er på, inkludert når systemet er i standby-modus, kan føre til korrupt eller tapt data.

V )
Multifunksjonskontakt
For tilkobling av USB-kabelen (inkludert) og annet tilbehør (selges separat).
W )
Mikrofon
X )
Hodetelefonkontakt
Y )
Minnekortspor

Du må bare sette inn eller ta ut minnekortet for PS Vita-systemet når strømmen er av. Innsetting eller fjerning av minnekort mens strømmen er på, inkludert når systemet er i standby-modus, kan føre til korrupt eller tapt data.

Til toppen