Navn på maskinvaredeler (PCH-2000-serien)

PlayStation®Vita-system

Framside

Fronten. Merket med A til og med S, med urviseren med start øverst til venstre.

A )
Strømknapp
B )
Power-indikator
Kontroller statusen på systemet ditt ved å se hvordan indikatoren lyser eller blinker.
Lyser grønt Systemet ditt er på.
Blinker grønt Systemet er i standby-modus eller slår av.
Blinker sakte grønt Batterinivået er lavt.
Lyser oransje Systemet ditt lader.
C )
Varslingsindikator
Når det er nye varslinger, blinker varselindikatoren sakte blått.
D )
Skjerm (berøringsskjerm)
E )
PS Vita-kortspor/tilgangsindikator for PS Vita-kort

Ikke fjern PS Vita-kortet eller slå av strømmen når tilgangsindikatoren for PS Vita-kortet blinker. Dette kan føre til korrupt eller tapt data.

F )
VOL-knapp +/VOL-knapp –
G )
Fremre kamera
H )
R-knapp
I )
Trekant-knapp/Sirkel-knapp/Kors-knapp/Firkant-knapp
J )
Høyre spak
  • Du kan ikke fjerne spaken. Dersom du forsøker å fjerne den med makt, kan du skade systemet.
  • Du kan ikke betjene spaken ved å trykke på den. Dersom du trykker for hardt på den, kan du skade systemet ditt.
K )
Høyre høyttaler
L )
SELECT-knapp
M )
START-knapp
N )
Stroppholder
O )
PS-knapp
Trykk for å vise LiveArea™-skjermen mens et program er åpent.
Trykk for å vise indeksskjermen når du er på LiveArea™-skjermen eller hjem-skjermen.
P )
Venstre spak
  • Du kan ikke fjerne spaken. Dersom du forsøker å fjerne den med makt, kan du skade systemet.
  • Du kan ikke betjene spaken ved å trykke på den. Dersom du trykker for hardt på den, kan du skade systemet ditt.
Q )
Venstre høyttaler
R )
Retningsknapper
S )
L-knapp

Bakside

Baksiden. Merket med T til og med Y, med urviseren med start øverst til venstre.

T )
Bakre styreplate
U )
Bakre kamera
V )
USB-kontakt
For tilkobling av USB-kabelen (inkludert) og annet tilbehør (selges separat).
W )
Mikrofon
X )
Hodetelefonkontakt
Y )
Minnekortspor

Du må bare sette inn eller ta ut minnekortet for PS Vita-systemet når strømmen er av. Innsetting eller fjerning av minnekort mens strømmen er på, inkludert når systemet er i standby-modus, kan føre til korrupt eller tapt data.

Til toppen