Starte og lukke programmer

Starte et program

1.
På hjem-skjermen, velg ikonet til programmet som du vil starte.
LiveArea™-skjermen for programmet vises.
2.
Velg [Start] på portalen.

Pause og gjenoppta et program

Trykk på PS-knappen for å stanse programmet midlertidig og gå tilbake til programmets LiveArea™-skjerm. Velg [Fortsett] i programmets LiveArea™-skjerm for å ta programmet i bruk igjen.

Lukke et program

1.
Trykk på PS-knappen.
Programmet settes på pause og LiveArea™-skjermen vises.
2.
Bla LiveArea™-skjermen.

Til toppen