Berøringsoperasjoner, og retnings- og bevegelsesregistrerende system

I (Velkomstparken), ha det moro med å lære de grunnleggende operasjonene og funksjonene til PS Vita-systemet.

Berøringsoperasjoner

Systemet er utstyrt med en skjerm (berøringsskjerm) og en styreplate på baksiden. Gjør disse bevegelsene med fingrene dine for å utføre forskjellige operasjoner:

(Trykk) Berør lett med fingeren og løft deretter fingeren.
Trykk for å velge et ikon eller et element.
(Dobbelttrykk) Trykk to ganger etter hverandre.
(Dra) Berør og flytt deretter fingeren din mens du fremdeles berører. Dra for å bla opp, ned, til høyre og til venstre.
(Flikk‎) Berør og flytt deretter finger raskt mens du fremdeles berører. Flikk for å bla raskt opp, ned, til høyre og til venstre.
(Trykk og hold) Trykk og fortsett å trykke. Trykk og hold for å utføre enkelte operasjoner, for eksempel gå inn i redigeringsmodus for hjem-skjermen.
(Klyp inn/klyp ut‎) Trykk med to fingre og flytt deretter fingrene nærmere eller lengre fra hverandre.
Klyp innover for å gjøre ting mindre på skjermen. Klyp utover for å gjøre ting større på skjermen. Bruk klyp inn og klyp ut i programmer slik som (Nettleser) og (Bilder).

Det kan hende at du ikke kan betjene skjermen eller styreplaten på baksiden riktig, eller at operasjonene dine forstyrres, og kan føre til at et program eller at systemet oppfører seg på en uventet måte, dersom du:

  • Bruker hansker eller berører med neglene.
  • Holder systemet med fingrene eller andre gjenstander som berører skjermen.

Retnings- og bevegelsesregistrerende system

Systemet har bevegelsessensorer som registrerer vinkling og bevegelse av systemet samt et elektronisk kompass som registrerer orienteringen av systemet.

  • Ikke sving systemet rundt. Dette kan føre til ulykker eller personskader.
  • En melding vises dersom det er nødvendig å justere kompasset. Juster kompasset etter anvisningene på skjermen.

Til toppen