Nettleser Bruke bokmerker og historikken

Du kan lagre websider som du vil besøke igjen eller besøker ofte som bokmerker.

Legge til bokmerker

1.
På siden som du vil legge til et bokmerke for, velg (Valg) > [Legg til bokmerke].
2.
Bekreft innholdet, og velg deretter [OK].

Åpne en bokmerket webside

1.
Velg (Bokmerker).
2.
Velg bokmerket for websiden du vil åpne.

Organisere bokmerker

Du kan organisere bokmerker ved å redigere navnene og adressene til bokmerker, endre bokmerkerekkefølgen, slette bokmerker og opprette mapper. Velg (Bokmerker) > (Valg) og følg deretter skjermene.

Endre rekkefølgen på bokmerker

1.
Velg (Bokmerker) > (Valg) > [Sorter].
2.
Dra (Flytt) for bokmerket du vil flytte til ønsket plassering, og velg deretter [OK].

Vise historikken

Websider som åpnes lagres automatisk i historikken. Du kan åpne en webside fra historikken uten å taste inn adressen.

1.
Velg (Bokmerker) > [Historikk].
2.
Velg websiden du vil åpne.

Seks dager med historikk lagres.

Til toppen