Kalender Lage en kalender

Du kan lage en kalender første gang du bruker (Kalender)-programmet. Velg (Kalender) > [Start] > [Oppstartsinnstilling] og følg deretter skjermbildene for å lage kalenderen.

Typer kalendre

Kalenderen som er lagret på dette systemet Dette er en kalender som du kan opprette etter behov. Du kan angi et navn på kalenderen, samt bruke dem til å sortere hendelser inn i ulike kategorier.
Hendelser knyttet til PlayStation®*1 Dette er en kalender som du kan angi kategorier for hendelser knyttet til PlayStation® som du vil motta informasjon om. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i enkelte land og regioner, og på enkelte språk.
Kalendertjenester*1 Dette er en kalender som du kan synkronisere med Google Kalender*2.
*1
Hendelser synkroniseres innenfor en viss tidsperiode.
*2
Kalendre på Google Apps kan ikke synkroniseres.

Kalendertjenester og Hendelser knyttet til PlayStation®-tjenesten kan være avsluttet av leverandørene.

Behandle kalendre

Du kan legge til eller slette kalendre, og endre hvilke kalendre som vises. Velg (Valg) > [Administrer kalendere] på kalenderskjermen.

Legge til en kalender

Du kan lage flere kalendre. Velg [Legg til kalender] og følg deretter skjermbildene.

Redigere en kalender

Du kan endre navn og farge på kalendre som du opprettet. Velg (Valg) for kalenderen som du vil redigere, og velg deretter [Rediger].

Tilpasse hvilke kalendre som vises

Velg avmerkingsboksene til kalendrene som du vil vise.

Slette en kalender

Velg (Valg) for kalenderen som du vil slette, og velg deretter [Slett] eller [Opphev abonnement].

  • Hvis du sletter Google Kalender-kontoen din, slettes informasjon og hendelser knyttet til den kontoen som ble lagret på minnekortet.
  • For å slette alle kalendrene, velger du (Valg) > [Innstillinger] > [Formater database for kalenderprogram] på kalenderskjermen.

Synkroniser med kalendertjenester

Du kan synkronisere eventuelle kalendertjenester du konfigurerer Hendelser knyttet til PlayStation® med Kalender-programmet. Velg (Valg) > [Synkroniser med kalendertjenester] på kalenderskjermen.

Tilpasse hvordan kalenderskjermen vises

Du kan tilpasse standardvisningen for kalenderskjermen når du starter (Kalender), og velge hvilken dag uken starter med. Velg (Valg) > [Innstillinger] på kalenderskjermen.

Til toppen