Kalender Opprette en begivenhet

Velg (Kalender) > [Start] > (Opprett ny), angi nødvendig informasjon og velg deretter [OK].

Skjermbilde for oppretting av ny hendelse. Merket med A til og med G fra toppen.

A )
Starter/Slutter/Hele dagen
Du kan angi klokkesletter og datoer som hendelsen starter og slutter på.
B )
Gjentakelser
C )
Varsling
Velg dette for å motta et varsel for en hendelse. Når du aktiverer denne funksjonen, vises en varselmelding i øvre høyre hjørne av systemskjermen til den innstilte tiden.
D )
Sted
Hvis du skriver inn et sted, vises (Nettleser) på skjermen med detaljer om hendelser. Velg dette for å starte nettleserprogrammet og søke etter det stedet.
E )
Kalender
Hvis du har flere kalendre, velg hvilken kalender hendelsen skal lagres i.
F )
Program
Velg dette for å legge til et program eller et spill som er knyttet til hendelsen. Dette er nyttig for situasjoner som når du planlegger å spille et bestemt spill.
G )
Spillere
Du kan legge til venner eller andre spillere som du har spilt med. Etter at du legger til spillere og velger [OK] for å lagre hendelsen, vises en bekreftelsesmelding om å sende hendelsen til spillerne. Velg [Ja] for å sende hendelsen med (Meldinger).

Til toppen