Innholdsadministrator Installere Innholdsadministrator-assistent

Innholdsadministrator-assistent for PlayStation® er et datamaskinprogram som muliggjør dataoverføring mellom systemet og en datamaskin (Windows/Mac). Innholdsadministrator-assistent er nødvendig for alle operasjoner som kopierer, sikkerhetskopierer og gjenoppretter innhold eller programmer på systemet til eller fra en datamaskin. Du utfører alle disse operasjonene med systemet ditt.

Installere Innholdsadministrator-assistent

Last ned Innholdsadministrator-assistent fra følgende webside:
http://cma.dl.playstation.net/cma/
Installasjonsprosedyren finnes på websiden.

Starte Innholdsadministrator-assistent

Vanligvis starter Innholdsadministrator-assistent automatisk når datamaskinen din starter.

Windows:

Kontroller varslingsområdet på oppgavelinjen for å sjekke om programmet kjører eller ikke.

For å starte programmet manuelt, klikk på [Start] > [Alle programmer] > [Innholdsadministrator-assistent for PlayStation®] på datamaskinen din. Når programmet starter, vises programmets ikon i varslingsområdet på oppgavelinjen.

Mac:

Se etter det ekstra menyelementet på menylinjen for å sjekke om programmet kjører eller ikke.

For å starte programmet manuelt, velg [Gå] > [Programmer] > [Innholdsadministrator-assistent] i Finder. Når programmet starter, vises programmets ikon i menylinjen som et ekstra menyelement.

Kontrollere eller endre mapper som systemet har tilgang til

Du kan stille inn mappene som systemet har tilgang til for hvert program.

Windows:

For å sjekke eller endre mappene, høyreklikk på ikonet for Innholdsadministrator-assistent i varslingsområdet på oppgavelinjen, og klikk deretter på [Innstillinger].

Mac:

For å sjekke eller endre mappene, klikk på ikonet for Innholdsadministrator-assistent i menylinjen, og klikk deretter på [Preferences].

Oppdatere Innholdsadministrator-assistent

Versjonene til Innholdsadministrator-assistent og systemet må være kompatible. Alltid oppdater Innholdsadministrator-assistent og systemprogramvaren på systemet ditt til den siste versjonen.
Når du kobler systemet ditt til en datamaskin med en USB-kabel og starter (Innholdsadministrator) på systemet, sjekker Innholdsadministrator-assistent om en nyere versjon av programvaren er tilgjengelig og varsler deg dersom dette er tilfelle. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere programvaren.

For å oppdatere Innholdsadministrator-assistent, må datamaskinen være koblet til Internett.

Til toppen