E-post Slette en melding

Du kan slette meldinger fra en mappe og flytte dem til søppelkurven. På skjermen som lister opp meldinger, velger du (Valg) > [Slett], velger avmerkingsboksen for å sette en hake for de meldingene du ønsker å slette, og velger deretter [Slett].

Meldingene som slettes ved uhell (flyttes til søppelkurven), kan plasseres tilbake i innboksen eller hvilken som helst mappe du velger. Velg (Papirkurv) > (Mapper) og velg deretter avmerkingsboksen til meldingen som du ønsker å flytte tilbake, og velg deretter [Flytt til [Innboks]] eller [Flytt til].

Slette e-postmeldinger fra søppelkurven

Velg (Valg) > [Slett] på skjermen som lister opp meldingene i søppelkurven, velger avmerkingsboksen for å sette en hake for den meldingen som du ønsker å slette og velger deretter [Slett].

  • Du kan ikke gjenopprette e-postmeldinger som du har slettet fra søppelkurven.
  • Avhengig av e-posttjenesten du benytter og innstillingene for e-postkontoen din, kan det hende at det å slette e-postmeldinger på systemet også kan slette dem fra serveren.

Til toppen