E-post Motta og lese en melding

Opptil 25 av de siste e-postmeldingene på en server vises når du velger (Innboks). Mottatte meldinger lagres midlertidig på minnekortet. Når innboksen din er full, sletter systemet ditt automatisk den eldste meldingen hver gang en ny melding mottas.

Skjermbilde for innboks. Merket med A til og med E fra toppen.

A )
(Forny)
Velg for å motta nye meldinger.
B )
Melding
Velg for å åpne meldingen.
C )
(Søk)
Velg for å søke etter meldinger i en mappe. Du kan begrense søket ved å velge en søkekategori, slik som [Fra] og [Emne].
D )
Flytt
Rulling ned til bunnen av siden og visning av [Mer] viser de 25 forrige meldingene.
E )
(Ny melding-indikator)
Dette ikonet vises med nye meldinger.
  • Hvis meldingsstørrelsen er stor, kan det hende at systemet ditt ikke mottar meldingen. Også når en vedlagt filstørrelse er for stor, er det bare hovedteksten som kan mottas.
  • Når språk som ikke støttes av systemet ditt brukes i hoveddelen av en melding, kan teksten vises feil.

Forstørre og lese e-postmeldinger som er i HTML-format

Du kan forstørre og lese e-postmeldinger som er i HTML-format.
Når du leser meldingen, dobbelttrykker du på skjermen for å zoome inn. Området rundt punktet du dobbelttrykker på blir forstørret. Dobbelttrykk på skjermen igjen for å zoome ut og returnere meldingen til sin opprinnelige størrelse. Du kan også zoome inn ved å knipe skjermen ut, og zoome ut ved å knipe skjermen inn.

Vise og lagre av vedlagte filer

Du kan vise og lagre filer som er kompatible med systemet ditt.

(Bildefil)

Velg (Bildefil) i en melding for å starte (Bilder) og vise bildet. For å lagre bildet, velg (Lagre) nederst til høyre mens det vises.

(Kalenderfil)

Velg (Kalenderfil) i en melding for å se hendelsen. For å legge en hendelse til en kalender, velg (Valg) > [Legg til i kalender] og følg anvisningene som vises.

Motta meldinger automatisk

Selv når systemet ditt er i standby-modus eller når (E-post) ikke kjører, kan meldinger mottas automatisk ved et innstilt intervall. Når du mottar en ny melding, vises en varselmelding øverst til høyre på skjermen. Velg (Valg) > [Innstillinger] > [Motta automatisk] for å velge intervallet som du ønsker å motta meldinger i.

Kontrollere med knapper på systemet ditt

Du kan bruke knappene på systemet ditt med e-postmeldinger som er i HTML-format.

Bla opp eller ned Flytte venstre spak opp eller ned.
Zoome inn eller ut på en webside Flytte høyre spak opp eller ned.
Vise eller skjule markøren Trykk på Firkant-knappen.
Flytte en markør link for link Trykk på retningsknappene etter å ha vist en markør ved å trykke på knappen Firkant.
Flytte markøren i ønsket retning Flytt venstre spak opp, ned, til venstre eller til høyre, etter å ha vist en markør ved å trykke på knappen Firkant.
Vise eller skjule menyen for en link Trykk på knappen Firkant for å vise markøren, trykk deretter Trekant-knappen for å plassere markøren over linken.

For å bruke denne funksjonen må du velge avmerkingsboksen (Innstillinger) > [Start] > [System] > [Kontroller med knapper på dette systemet] for å sette en hake for å aktivere innstillingen.

Til toppen