Meldinger Vise meldinger

Brukere som har begrenset bruk av kommunikasjonsfunksjoner kan ikke sende eller motta (Meldinger med andre spillere). De kan også motta invitasjoner for (Gruppe), men kan ikke bli med i grupper. For mer informasjon, se "Bikontoadministrasjon".

Velg (Meldinger) > [Start].

Skjermbilde for meldinger. Merket med A til og med D fra toppen.

A )
(Forny)
Velg dette for å motta nye meldinger.
B )
(Meldinger med andre spillere)
Disse meldingene utveksles med andre medlemmer. Hvis det er 3 eller flere medlemmer, vises antall medlemmer ved siden av ikonet.
C )
Invitasjoner
Velg dette alternativet for å se spill- eller gruppeinvitasjoner.
D )
(Ny melding)
Dette ikonet vises med nye meldinger.

Utvekslede meldinger vises når du velger (Meldinger med andre spillere).

Skjermbilde med meldingsdetaljer. Merket med A og B fra toppen.

A )
Melding
Velg dette for å se hele meldingen.
B )
Vedlagt fil
  • Du kan justere omfanget av personer som du kan motta meldinger fra. For detaljer, se "Personverninnstillinger".
  • Du kan ikke motta meldinger fra en spiller som er lagt til blokkeringslisten din. Meldingene dine sendes ikke til spillere på blokkeringslisten din.
  • For å rapportere upassende kommentarer, sørg for at hele meldingen vises, og velg deretter (Valg) > [Rapporter].

Vise og lagre av vedlagte filer

Du kan vise og lagre filer som er kompatible med systemet ditt.

Du kan ikke spille av talemeldinger mens du chatter på (Gruppe).

(Bildefil)

Velg (Bildefil) i en melding for å starte (Bilder) og vise bildet. For å lagre bildet, velg (Lagre) nederst til høyre mens det vises.

Et (PS Store)-ikon kan vises nederst til høyre på noen bildefiler, som skjermbilder fra spill. Ved å velge dette ikonet, kan du søke etter relatert informasjon i PlayStation®Store.

(Kalenderfil)

Velg (Kalenderfil) i en melding for å starte (Kalender) og se hendelsen. For å legge en hendelse til en kalender, velg (Valg) > [Legg til i kalender] og følg anvisningene som vises.

Spillrelatert data

Hvis du mottar meldinger med spillinvitasjoner, spillelementer eller andre spilldata lagt ved, velger du meldingen for å spille det spillet. Hvis du godtar en spillinvitasjon eller bruker data, slettes meldingen. Hvis du ikke eier det spillet, vises en side i (PS Store) hvor du kan kjøpe det.

Motta meldinger automatisk

Selv i standby-modus eller når (Meldinger) ikke kjører, kan systemet motta meldinger automatisk til regelmessige tider. Hvis du har mottatt noen nye meldinger, vises et varsel øverst til høyre på skjermen. For å stille inn intervallet for mottak av meldinger, velg (Valg) > [Innstillinger] > [Motta automatisk].

Legge til et medlem

Du kan legge til et medlem fra skjermbildet for inntasting av melding ved å velge (Valg) > [Legg til mottaker].

Stille inn tittelen

Du kan stille inn tittelen hvis det er minst 3 medlemmer. Fra skjermbildet for inntasting av melding, velg (Valg) > [Endre tittel].

Meldingstitler er begrenset til 32 tegn.

Til toppen