Meldinger Sende meldinger

Opprett en ny melding, eller velg en eksisterende melding og svar på den.

Brukere som har begrenset bruk av kommunikasjonsfunksjoner kan ikke sende eller motta (Meldinger med andre spillere). For mer informasjon, se "Bikontoadministrasjon".

Opprette en ny melding

1.
Velg (Meldinger) > [Start] for å gå til skjermen for å opprette en ny melding.
2.
Velg (Skriv melding).
3.
Velg spillerne som meldingen skal sendes til.
4.
Når du er ferdig med å velge mottakere, velger du [OK].
5.
Skriv en melding, og velg deretter [Send].
  • Meldinger som kun kan sendes og mottas mellom spillere på andre PS Vita-systemer, PS TV-systemer, PS4™-systemer og spillere som bruker smarttelefoner eller andre enheter med PlayStation®App installert.
  • Du kan sende en melding til en gruppe på 1 til 99 brukere.
  • Spør på forhånd mottakere av meldingen om deres online ID-er.
  • Du kan skrive opptil 512 tegn i en melding.

Legge ved filer

Meldinger kan inkludere bilder som du legger ved, eller talemeldinger som du tar opp og legger ved. Velg (Legg ved en fil) på meldingsinntastingsskjermen, og følg deretter anvisningene som vises.

  • Velg den vedlagte filen for å vise eller slette den.
  • Du kan ikke ta opp talemeldinger mens du chatter på (Gruppe).
  • Du kan bare legge ved én fil av gangen.
  • Du kan ikke legge ved filer som er 1 MB eller større.
  • Maksimal lengde på en talemelding er 15 sekunder.

Velge en melding og svare på den

Når du velger en melding, kan du svare for å fortsette den tidligere utvekslingen.

Maksimalt 200 meldinger vises. Etter at du når denne grensen på 200 meldinger, slettes de eldste meldingene automatisk hver gang du sender eller mottar en ny melding.

Til toppen