Foreldrekontroll Elementer som du kan begrense

Du kan begrense bruk av følgende elementer. Velg (Foreldrekontroll) > [Start], skriv inn sikkerhetskoden din for å vise en skjerm, og velg deretter elementene du vil begrense.

Funksjoner

Du kan tillate eller nekte start av (Nettleser), (PS Store) og (E-post). Du kan også tillate eller nekte bruk av posisjonsdata, og du kan blokkere visning av støtende websider. For detaljer om blokkering av støtende websider, se "Nettleserinnstillinger".

Spill

Du kan begrense bruk av spill og videoer som har foreldrekontroller.
I tillegg til [Av], kan systemet stilles inn til én av elleve nivåer. Jo høyere tallet er, jo strengere er begrensningen.
Følgende diagram hjelper deg finne det nivået som passer best for aldersnivået til barnet ditt.

Systemets nivå Barnets alder (omtrentlig veiledning)
1 0~
2 3~
3 6~
4 10~
5 12~
6 -
7 15~
8 15~*1
17~*2
9 18~
17~*3
10 -
11 -
*1
Australia
*2
Japan
*3
Nord-Amerika/Sentral- og Sør-Amerika

Du kan få informasjon om aldersgrenseetikettene for spill og videoer fra følgende webside.
https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/

Matrise for foreldrekontrollnivå

Om et spill eller en video kan brukes bestemmes av kombinasjonen av nivået som er stilt inn på systemet ditt og nivået til spillet eller videoen. For eksempel, for å begrense avspilling av et spill eller en video som har et foreldrekontrollnivå ("A" i diagrammet under) på [4] eller høyere, justerer du foreldrekontrollnivået til systemet ditt ("D" i diagrammet under) til [3].

Nivåmatrise for foreldrekontroll. Spill og videoer med nivåer lavere enn nivået angitt i systemet, kan spilles.

A )
Foreldrekontrollnivåer på spill eller videoer
Jo høyere tall, jo strengere er begrensningen.
B )
Indikerer at bruk av innholdet er begrenset.
C )
Indikerer at bruk av innholdet er tillatt.
D )
Foreldrekontrollnivåer på systemet ditt
Jo lavere tall, jo strengere er begrensningen.

For å endre innstillingene til et mer begrenset nivå, må du lukke alle programmer som er i bruk.


Du kan bruke følgende metoder for å bekrefte foreldrekontrollnivået på spill eller videoer.

 • For spill
  Trykk og hold hjem-skjermen for å gå inn i redigeringsmodus. Velg et spill-ikon, og velg deretter [Informasjon].
  På et spill med foreldrekontrollbegrensninger, vises begrensningsnivået i [Foreldrekontroll]-feltet.
 • For videoer
  I (Video) -programmet velger du (Informasjon) for innholdet på listen som du ønsker å verifisere. I innhold med foreldrekontrollbegrensninger, vises begrensningsnivået i [Foreldrekontroll]-feltet.

Spillevarighet

Du kan begrense hvor lenge barnet ditt spiller per dag.
Med denne begrensningen, kan ikke systemet brukes når den daglige spillvarigheten er oversteget. En melding om dette vises på skjermen. For å øke hvor lenge barnet ditt kan spille bare for i dag, velger du [Endring i dag], og angir deretter sikkerhetskoden din for å fortsette.


For å bekrefte gjenværende tid, kan du se følgende områder

 • Varselmeldingene vises i øvre venstre hjørne av skjermen
  Meldinger vises 30, 15 og 5 minutter før den daglige spillevarigheten overstiges.
 • LiveArea™-skjermen for (Foreldrekontroll)
 • Hurtigmenyen vises når du trykker og holder PS-knappen

Om PlayStation™Network

PlayStation™Network lar deg ha større glede av systemet dit. Når du lager en Sony Entertainment Network-konto og logger på PlayStation™Network, kan du chatte i spill, kjøpe spill på PlayStation®Store og bruke andre funksjoner. For å begrense disse funksjonene, justerer du innstillinger under (Innstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Bikontoadministrasjon]. Mer informasjon finnes under "Bikontoadministrasjon".

Til toppen