Foreldrekontroll Stille inn sikkerhetskoden din

I (Foreldrekontroll), må du først stille inn et passord som kalles en sikkerhetskode. Du må taste inn sikkerhetskoden din når du justerer innstillingene for foreldrekontroll eller når du endrer dem.
Velg (Foreldrekontroll) > [Start] og følg anvisningene på skjermen for å angi en sikkerhetskode.

Hvis du har glemt sikkerhetskoden, må du gjenopprette systemet. Ta godt vare på sikkerhetskoden. Ikke glem den eller la uvedkommende få tak i den.

Endre sikkerhetskode

Velg (Foreldrekontroll) > [Start] > [Endre sikkerhetskode] og følg deretter anvisningene på skjermen for å endre sikkerhetskoden din.

Til toppen