Bilder Typer filer som du kan vise med Bilder-programmet

 • JPEG (Exif2.2.1)
 • TIFF
 • BMP
 • GIF
 • PNG
 • MPO
 • Videoer tatt med (Bilder)
 • For MPO-filer, kan du bare vise et representasjonsbilde.
 • Enkelte typer data kan ikke vises.
 • Du kan lagre opptil 10 000 filer under (Bilder).*
  *
  Avhengig av størrelsen på minnekortet som er satt inn og størrelsen på hver fil, kan det hende at det ikke er mulig å nå denne grensen.

Til toppen