PS4-kobling Om Skjerm to-funksjonen

Når du spiller et spill på PS4™-systemet som støtter Skjerm to-funksjonen, kan du bruke systemet ditt for ting som å vise informasjon om spillet på PS4™-systemet eller skrive tekst. Koble til systemet ditt med et trådløst tilgangspunkt.

Forberede bruk for første gang

Før du bruker denne funksjonen, må systemet ditt og PS4™-systemet kunne koble til samme nettverk.

Registrere (pare) en enhet

Du kan registrere opptil 10 PS4™-system med systemet ditt for bruk med Skjerm to-funksjonen. Hvis du prøver å registrere mer enn 10 for bruk med Skjerm to-funksjonen, fjernes automatisk det PS4™-systemet som du ikke har koblet til på lengst mulig tid.

1.
På funksjonsskjermen til PS4™-systemet, velg (Innstillinger) > [Remote Play-tilkoblingsinnstillinger] > [Legg til enhet].
Et tall vises på skjermen til PS4™-systemet.
2.
På systemet velger du (PS4-kobling) > [Start] > [Skjerm to].
3.
Angi tallet som vises på PS4™-systemets skjerm, og velg deretter [Registrer].
Når registreringen er ferdig, vises PS4™-systemets skjerm på systemet ditt.

Bruke Skjerm to-funksjonen

På systemet velger du (PS4-kobling) > [Start] > [Skjerm to].
Hvis flere PS4™-system er registrert, vises en skjerm for å velge PS4™-systemet. Velg PS4™-systemet du vil koble til.

Hvis du bruker Skjerm to-funksjonen og deretter bytter til et annet program, lukkes tilkoblingen til PS4™-systemet hvis du ikke bytter tilbake innen 1 minutt.

Bruke skjermene

Funksjon for andre skjerm. Merket med A til og med C fra toppen.

A )
(Tastatur)
Velg dette ikonet når du skriver inn tekst på PS4™-systemet for å vise tastaturet og bruke systemet ditt til å skrive inn tekst.
B )
(Fjernkontroll)
Velg dette ikonet for å vise betjeningsknapper på skjermen. Du kan bruke dem til å betjene PS4™-systemet.
C )
(Lukk tilkoblingen)
Tilkoblingen til PS4™-systemet lukkes.

Til toppen