PS4-kobling Kontrollere operasjoner under avstandsspill

Under avstandsspilling, kan du betjene PS4™-systemets funksjoner med knappene på systemet og verktøylinjen som vises på skjermen.
For å vise verktøylinjen, trykker du på PS-knappen på systemet.

Verktøylinje. Merket med A til og med D fra toppen.

A )
(Innstillinger)
Velg dette alternativet for å justere om tilbakemelding vises på skjermen når du berører skjermen eller styreplaten på baksiden.
B )
(Veiledning for knapp)
Velg dette alternativet for å endre knappetilordninger. Tilordningene varierer avhengig av spillet.
C )
(PS4™-system)
Velg dette alternativet for å kopiere et trykk på PS-knappen på PS4™-systemets trådløse kontroller. Du kan også kopiere trykk og hold av PS-knappen i 1 sekund eller mer.
D )
(LiveArea™-skjerm)
Velg dette alternativet for å gå tilbake til LiveArea™-skjermen.

Hvis avstandsspilltilkoblingen snart avbrytes, vises (Tilkobling ustabil) i øvre venstre hjørne av skjermen.

Lukke avstandsspill-tilkoblingen

Lukke avstandsspill-tilkoblingen ved å skru av PS4™-systemet

1.
Trykk på PS-knappen.
Verktøylinjen vises.
2.
Trykk og hold (PS4™-system).
3.
Velg [Gå inn i hvilemodus] eller [Slå av PS4]. PS4™-systemet er slått av, og Avstandsspill-tilkoblingen er lukket.

Lukke avstandsspill-tilkoblingen uten å skru av PS4™-systemet

Velg (LiveArea™-skjerm) fra verktøylinjen. Når du går tilbake til LiveArea™-skjermen, lukkes avstandsspilltilkoblingen automatisk.

Til toppen