PS3 Avstandsspill Endre det tilkoblede PS3™-systemet

Registrer systemet ditt med det nye PS3™-systemet du skal bruke avstandsspill for å koble til.
Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær PS3™-systemet eller tilgangspunktet.

1.
På det nye PS3™-systemet som du skal koble til, velg (Innstillinger) > [Innstillinger for fjernspill] > [Registrer enhet] > [PS Vita-system].
Et tall vises på skjermen.
2.
På systemet velger du (PS3 Avstandsspill) > [Start].
En skjerm vises hvor du kan velge metoden som skal brukes for å koble til avstandsspill.
3.
Velg (Valg) > [Innstillinger] > [Endre det tilkoblede PS3™ systemet] > [Neste].
4.
Angi tallet som vises på PS3™-systemets skjerm, og velg deretter [Registrer].
Når enhetene er koblet til, vises en melding om at registreringen er fullført.
5.
Velg [OK] på PS3™-systemet.

Til toppen