PS3 Avstandsspill Kontrollere operasjoner under avstandsspill

Under avstandsspill, kan du betjene de fleste av PS3™-systemets funksjoner med knappene på systemet.
Du betjener flere funksjoner ved hjelp av verktøylinjen. Trykk på skjermen for å vise verktøylinjen.

Betjene PS3™-systemets PS-knapp

Dette kopierer trykking på PS-knappen på PS3™-systemets trådløse kontroller.

1.
Trykk på skjermen.
2.
Velg (PS).

(PS)-ikonet støtter ikke disse operasjonene som du trykker og holder PS-knappen for på PS3™-systemets trådløse kontroller i ett sekund eller mer. For å slå av PS3™-systemet, velger du (Slå av systemet). Følg deretter anvisningene på skjermen.

Endre knappetilordninger

Du kan velge mellom knappetilordninger [Type 1], [Type 2] og [Type 3].

1.
Trykk på skjermen.
2.
Velg (Innstillinger) > [Tildel knapper].
3.
Velg knappetilordningstypen du vil bruke.

Stille inn bildekvaliteten

Du kan stille inn bildekvaliteten [+1], [Standard] eller [-1].

1.
Trykk på skjermen.
2.
Velg (Innstillinger) > [Bildekvalitet].
3.
Velg en bildekvalitet.

Avhengig av nettverksmiljøet, kan det bli brudd i videoen og den tilknyttede lyden med høy bildekvalitet.

Gjenopprette innstillinger for avstandsspill

For å slette enhetsregistreringen og gjenopprette knappetilordningene og bildekvalitetsinnstillingen til standardverdiene:

1.
Trykk på skjermen.
2.
Velg (Innstillinger) > [Gjenopprett innstillinger] > [Gjenopprett] > [OK].

Du kan også gjenopprette innstillingene fra skjermen hvor du velger tilkoblingsmetoden for avstandsspill. Velg (Valg) > [Innstillinger] > [Gjenopprett innstillinger] og følg skjermene.

Bytte PS3™-systemskjermmodusen

Du kan bytte skjermmodusene ved å dobbelttrykke på skjermen.

Du kan ikke bytte skjermmodusen når verktøylinjen vises på skjermen eller mens noen spill spilles av.

Til toppen