Innstillinger Knappetilordninger

Aktiver brukerdefinerte knappetildelinger

For å aktivere knappetilordninger, sett et kryss i avmerkingsboksen.

Tilpasse knappetilordninger

Velg [Aktiver brukerdefinerte knappetildelinger]-avmerkingsboksen for å sette en hake. Velg deretter [Brukerdefiner knappetildelinger] for å endre knappetilordninger.

  • Noen knapper kan ikke endres eller deres tilordnede funksjoner kan ikke endres.
  • Innstillinger lagres selv om du velger [Aktiver brukerdefinerte knappetildelinger]-avmerkingsboksen for å fjerne krysset.

Til toppen