Innstillinger Autostart innstillinger

Du kan stille inn systemet slik at bestemte programmer eller funksjoner startes automatisk. For eksempel, oppdateringsfiler for systemprogramvaren kan lastes ned automatisk, og LiveArea™-skjermen kan oppdateres automatisk. Du kan deaktivere automatisk start av programmer eller funksjoner ved å velge avmerkingsboksen for å fjerne haken.

  • Selv om du deaktiverer [Autostart innstillinger], kan noen automatiske dataoverføringer fremdeles vises ved oppstart.
  • Du kan ikke aktivere Autostart innstillinger for programmer eller funksjoner som har blitt begrenset i (Foreldrekontroll).

Til toppen