Innstillinger Slett læringsordbok

Du kan slette læringsordboken, som lagrer uttrykkene du har skrevet inn i systemet.
Velg [Format] > [Slett læringsordbok] > [Slett] for å slette ordboken.

Til toppen