Innstillinger Dato- og tidsinnstillinger

Du kan justere dato- og tidsinnstillingene i Dato- og tidsinnstillinger.

Hvis denne funksjonen er begrenset under (Foreldrekontroll), må du angi sikkerhetskoden.

Innstill over internett

Innstill automatisk Når systemet ditt er koblet til Internett, innhentes dato- og tidsinformasjon automatisk én gang om dagen.
Innstill nå Systemet ditt er koblet til Internett og innhenter dato- og tidsinformasjon.

Innstill manuelt

Hvis du velger dette alternativet, kan du manuelt stille inn år, måned, dag, time og minutt (og AM og PM når du bruker 12 timers klokke).
Når du velger [OK], starter telleverket for dato og klokke timen og minuttet du stilte inn, og 0 sekunder.

Til toppen