Innstillinger Formater minnekort

Du kan formatere minnekortet.
For å formatere et minnekort for PS Vita-systemet, velg [Format] > [Formater minnekort] med minnekortet som skal formateres satt inn i systemet. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre operasjonen.

Merknader

  • Hvis du formaterer minnekortet, vil all data på minnekortet bli slettet. Denne operasjonen kan ikke omgjøres, så pass på at du ikke sletter viktig data ved en feiltakelse. Slettet data kan ikke gjenopprettes.
  • Ikke fjern minnekortet eller slå av strømmen på systemet under formateringen.

Til toppen