Innstillinger Bruk posisjonsdata

Programmer, som (Bilder), har funksjoner som kan bruke data om din nåværende posisjon.
Når du bruker et program som kan bruke posisjonsdata, åpnes et dialogvindu som spør om du vil at programmet skal bruke posisjonsdata. Programmer som kan bruke posisjonsdata, vises i en liste.
Hvis du velger [Bruk posisjonsdata] for å fjerne haken, deaktiverer du bruk av posisjonsdata i alle programmer.

 • Denne funksjonen kan ikke brukes i enkelte land og regioner.
 • Du kan ikke spesifisere at systemet kan bruke posisjonsdata hvis bruk av posisjonsdata er begrenset i (Foreldrekontroll).

Hente posisjonsdata

3G/Wi-Fi-modeller

 • Systemet ditt finner posisjonen ved å bruke data fra påviste Wi-Fi-tilgangspunkt, GPS-satellitter og basestasjoner for mobiltelefon.
 • Når du kobler deg til Internett, kan systemet hente posisjonsdata om påviste Wi-Fi-tilgangspunkt og basisstasjoner for mobiltelefon. Dette gjør det raskere å hente posisjonsdata og gjør det også mulig å hente posisjonsdata på steder hvor PS Vita-systemet ikke mottar GPS-signaler.
 • Systemet må være koblet til Internett via et mobilt nettverk for å kunne bruke data fra basestasjoner for mobiltelefon.
 • Gå ut av bygningen til et sted med minimal interferens for å hente posisjonsdata via GPS.

Wi-Fi-modeller

Systemet kan hente posisjonsdata ved hjelp av data om påviste Wi-Fi-tilgangspunkt. Systemet må være koblet til Internett for å hente posisjonsdata.

Hente posisjonsdata ved hjelp av data om påviste Wi-Fi-tilgangspunkt

 • Systemet må være koblet til Internett for å kunne hente posisjonsdata om påviste Wi-Fi-tilgangspunkt.
 • Systemet ditt henter inn posisjonsdata ved hjelp av informasjon om Wi-Fi-tilgangspunkt i nærheten. Når posisjonsdata hentes, laster systemet ned Wi-Fi-tilgangspunktinformasjon fra et større område og lagrer det i systemet. Hvis du er innenfor området til dataene som har blitt lagret, kan systemet ditt beregne posisjonen din raskt selv om det ikke er i stand til å koble seg til serveren lenger.
 • Hvis du er utenfor området til de posisjonsbaserte tjenestene, vil systemet kanskje ikke klare å hente posisjonsdata.
  Velg denne linken for å se dekningskartet for tjenesten:
  http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php

GPS-funksjoner (bare på 3G/Wi-Fi-modeller)

GPS-systemet (global positioning system) er et system som lar deg få vite posisjonen din ved hjelp av USAs satellittnavigasjonssystem.
Det kan ta flere minutter å hente posisjonsdataene og beregne posisjonen din når du henter posisjonsdata med GPS-funksjonen for første gang eller når det er en stund siden du brukte GPS-funksjonen for å hente posisjonsdata. Hvis systemet ikke henter posisjonsdata fra GPS-satellitter og beregner posisjonen din etter flere minutter, bør du gå til et annet sted hvor du ser himmelen bedre og forsøke igjen.

 • Når du bruker GPS-funksjonen i utlandet, må du følge retningslinjene i landet eller regionen hvor du bruker systemet.
 • Ikke bruk denne enheten som navigasjonsenhet for fly, skip eller fjellklatring. Dette kan føre til ulykker fordi systemet kanskje ikke vil klare å fastslå posisjonen din på grunn av målingsfeil som kan oppstå eller fordi batteriet lades ut.
 • I følgende tilfeller vil systemet kanskje ikke kunne motta radiosignaler fra GPS-satellitter eller beregne den aktuelle posisjonen din nøyaktig, eller den beregnede posisjonen din kan være unøyaktig:
  • innendørs, under bakkenivå og i tunneler
  • nær høye bygninger
  • når det er ting rundt systemet, eller det er i en ryggsekk
  • i tett befolket område eller i bysentrum
  • i tett skog eller omgitt av trær
  • nær en høyspentlinje
  • i dårlig vær
 • Avhengig av tidspunktet på dagen eller miljøet hvor du beregner posisjonen din fra, vil kanskje posisjonen din ikke vises på riktig måte, eller det kan oppstå en feil i posisjonsdataene.

Til toppen