Innstillinger Innstillinger for mobilt nettverk

Dette elementet vises bare på 3G/Wi-Fi-modeller.

Avhengig av detaljene i kontrakten du har med mobiloperatøren, kan ekstragebyrer gjelde.
Ekstragebyrer kan spesielt være uventet høye dersom du bruker kontaktkort eller en dataroamingstjeneste. Ved sending av data over et mobilt nettverk med systemet, må du sjekke gebyrene for kontrakten din og systeminnstillingene. Kontakt mobiloperatøren din for detaljer.

Mobilt nettverk

Velg denne avmerkingsboksen for å sette en hake og aktivere den mobile nettverkstilkoblingen. Denne innstillingen bruker den mobile nettverkstilkoblingen når Wi-Fi-tilkoblingen ikke er tilgjengelig.
Når denne avmerkingsboksen ikke er krysset av, kan du ikke bruke den mobile nettverksfunksjonen.

Dataroaming

For å overføre data selv om du er utenfor mobiloperatørens tjenesteområde, velger du denne avmerkingsboksen for å sette en hake.

Avhengig av detaljene i kontrakten du har med mobiloperatøren, kan ekstragebyrer gjelde. Kontakt mobiloperatøren din for detaljer.

Beskjeder fra operatør

Dette er en liste over varslinger fra operatøren av det mobile nettverket som du bruker. Når det er en varsling, mottar systemet det automatisk.

SIM-kortinnstillinger

SIM-kort leveres med et forhåndsinnstilt passord som kalles en PIN-kode for å forhindre uautorisert bruk av tredjeparter.
Ved å trykke i [Lås SIM-kort]-avmerkingsboksen for å sette en hake, kan du stille inn systemet til å spørre deg om å taste inn PIN-koden hver gang systemet er slått på.

  • For å få den forhåndsinnstilte PIN-koden, kontakter du mobiloperatøren din eller ser dokumentasjonen som fulgte med SIM-kortet.
  • Dersom du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, låses PIN-koden og du vil ikke kunne bruke den. For å låse opp koden, må du taste inn PIN-opplåsningskoden (PUK). For detaljer, kontakter du mobiloperatøren din eller ser dokumentasjonen som fulgte med SIM-kortet.

Endre PIN

Dette alternativet kan bare velges når [Lås SIM-kort] er på. Følg instruksjonene på skjermen for å endre PIN-koden.

Operatørinnstillinger

Dette alternativet lar deg velge en mobiloperatør som tillater dataoverføring.

APN-innstillinger

Bruk dette alternativet når du må sette opp et tilgangspunktnavn (APN) for dataoverføringen din.

Dette elementet vises kanskje ikke på enkelte modeller eller med noen SIM-kort.

Til toppen