Innstillinger PlayStation®Mobile

PlayStation®Mobile driftstidspakken kan oppdateres eller slettes.
Velg [Systemer] > [PlayStation®Mobile], velg (Valg) og velg deretter [Oppdater] eller [Slett]. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre operasjonen.

Til toppen