Innstillinger Gjenopprett innstillinger

Bruk dette menyelementet for å gjenopprette programvareinnstillingene for systemet til standardverdiene deres. Du kan også gjenopprette systemets hjem-skjerm og startskjerm til standardtilstandene deres.
Velg [Format] > [Gjenopprett innstillinger]. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre operasjonen.

Merknader

  • Når gjenopprettingen er gjort, kan den ikke omgjøres.
  • Ikke slå av systemet under gjenopprettingen. Avbrudd av gjenopprettingen kan føre til at systemet får en feilfunksjon.
  • Gjenoppretting av innstillingene gjenoppretter ikke systemprogramvaren til en tidligere versjon.

Til toppen