Innstillinger Gjenopprett dette systemet

Du kan gjenopprette systemets programvare til dens standardtilstand og slette alle dataene i systemminnet.
Velg [Format] > [Gjenopprett dette systemet] og følg deretter skjermene for å fullføre operasjonen.

Hvis denne funksjonen er begrenset under (Foreldrekontroll), må du angi sikkerhetskoden.

Merknader

  • Denne operasjonen vil gjenopprette alle innstillinger og data i systemminnet og det interne minnekortet* til deres standardverdier. Denne operasjonen kan ikke omgjøres, så pass på at du ikke sletter viktig data ved en feiltakelse. Slettet data kan ikke gjenopprettes.
    *
    System av PCH-1000-serien har ikke et internt minnekort.
  • Ikke slå av systemet under gjenopprettingen. Avbrudd av gjenopprettingen kan føre til at systemet får en feilfunksjon.
  • Gjenoppretting av innstillingene gjenoppretter ikke systemprogramvaren til en tidligere versjon.

Til toppen