Innstillinger Skjermlås

Skjermlås-funksjonen lar deg stille inn en skjermlås med sikkerhetskode. Skjermlåsen gjør det nødvendig å taste inn sikkerhetskoden når du slår på systemet eller gjenoppretter det fra standby-modus. Dette forhindrer uautorisert bruk av en tredjepart.

Stille inn sikkerhetskoden din

Først må du stille inn et passord som kalles en sikkerhetskode. Du må taste inn sikkerhetskoden for å fjerne skjermlåsen.
Velg [Sikkerhet] > [Skjermlås] og angi det firesifrede tallet på skjermen som vises.

Hvis du har glemt sikkerhetskoden, må du gjenopprette systemet. Ta godt vare på sikkerhetskoden. Ikke glem den eller la uvedkommende få tak i den.

Bekreft sikkerhetskode ved opplåsing

Hvis du velger denne avmerkingsboksen for å sette en hake, kreves inntasting av sikkerhetskoden når du slår på systemet eller gjenoppretter det fra standby-modus.

Endre sikkerhetskode

Tast inn gjeldende sikkerhetskode, og tast deretter inn den nye sikkerhetskoden for å endre sikkerhetskoden. For å bekrefte, må du taste inn den nye sikkerhetskoden to ganger.

Til toppen