Innstillinger Logg på/Logg av

Logg på

1.
Etter at du har stilt inn og aktivert internettforbindelsen, velger du [PlayStation™Network] > [Logg på].
2.
Skriv inn din påloggings-ID og passord, og velg deretter[OK].
  • Etter at du logger på, lagres påloggings-ID og passord og du blir senere automatisk logget på etter behov.
  • Systemet logger deg kanskje ut hvis det ikke kan kobles til et nettverk.

Logg av

For å logge av manuelt velger du [PlayStation™Network] > [Logg av].

Dersom du logger av manuelt, vises påloggingsskjermen neste gang du må logge på. Kontroller at innholdet på skjermen er riktig og logg deretter på igjen.

Til toppen