Innstillinger Oppdatere ved å koble til et PS3™-system

For å gjøre en systemoppdatering, må PS3™-systemet som du skal koble til først settes i følgende tilstand:

  • Systemet må være koblet til Internett.
  • Alle åpne programmer må lukkes, og (Brukere) må velges.
1.
Koble systemet ditt til PS3™-systemet med en USB-kabel.
2.
På systemet velger du [Systemoppdatering] > [Oppdater ved å koble til et PS3™-system].
Den siste oppdateringsfilen lastes ned over Internett med PS3™-systemets nettverksfunksjon.
Følg anvisningene på skjermen for å fullføre operasjonen.

Merknader

  • Ikke slå av strømmen eller fjern minnekortet for PS Vita-systemet under oppdateringen. Avbryting av oppdateringen kan forårsake systemfeil.
  • Det er kanskje ikke mulig å starte oppdateringen dersom batterinivået er lavt.
  • Strømknappen og PS-knappen fungerer ikke under systemoppdateringen.

Til toppen