Innstillinger Bruk

Dette elementet vises bare på 3G/Wi-Fi-modeller.
Du kan sjekke datamengden som overføres og mottas over det mobile nettverket og samlet brukstid for det mobile nettverket.

Til toppen