Videoer Justere videoinnstillinger og skjermmodusen

Mens videoen spilles av, velger du (Valg) > [Innstillinger].
Innstillingene som vises varierer basert på videoinnholdet.

Skjermmodus Velger skjermmodusen som skal brukes når du ser på videoen.
Du kan bytte mellom normal visning, som tilpasser bildet etter størrelsen på skjermen, og zoomvisning, som utvider bredden gjennom å eliminere sidemargene eller utvide høyden ved å eliminere topp- og bunnmarger. Denne innstillingen lagres separat for hver video.
Audiospråk Velger audiospråket som skal brukes når du ser på videoen.
Denne innstillingen lagres separat for hver video.
Audiomuligheter Velger audioutgangen som skal brukes når du ser på videoen.
Denne innstillingen er nullstilt til [Venstre + Høyre] neste gang du begynner å se på videoen.
Undertekstspråk Velger undertekstingspråket som skal brukes når du ser på videoen.
Denne innstillingen lagres separat for hver video. Innstillingen kan ikke endres mens teksting vises.
Tilgjengelighet Velg om du vil vise teksting. Teksting er en type teksting som beskriver alle lyder i en video som aktuelt avspilles (slik som musikk, lydeffekter og samtale) med symboler og bokstaver. Ved å velge [Vis undertekster for hørselshemmede som spesifisert etter innhold]-avmerkingsboksen for å fjerne krysset, kan du justere tekststørrelse, bakgrunnsfarge og andre innstillinger i [Avanserte innstillinger]. Hvis du aktiverer denne innstillingen, kan du velge å vise/skjule teksting når du spiller av video som støtter teksting. Juster denne innstillingen i (Vis teksting) i kontrollpanelet.
Hopp over med L/R-knapper Spesifiser om du skal hoppe over et kapittel når du avspiller en video (bakover med L-knapp og fremover med R-knapp).
Kontinuerlig avspilling Spesifiser om videoer skal spilles av kontinuerlig.
Gjenta Spesifiser hvorvidt avspilling skal gjentas.
Når [Kontinuerlig avspilling] er slått på, går avspillingen tilbake til det første innholdselementet etter at alt innhold har blitt spilt av i rekkefølge.
Mitt språkvalg Velg foretrukket (standard) [Audiospråk] og [Undertekstspråk] for å se på videoer.
Disse innstillingene gjelder når du ser på en video, men ikke har spesifisert [Audiospråk] og [Undertekstspråk] for den videoen.
Deinterlacing-metode Velg visningsmetoden for video som er registrert i interlace-format.
Standardinnstillingen er [Type 1]. Hvis du opplever flimring som gjør videoen vanskelig å se på, kan den reduseres ved å endre innstillingen til [Type 2]. Still dette alternativet etter din preferanse.

Du kan bytte skjermmodusen mens du ser på en video ved å dobbelttrykke på skjermen.

Til toppen