Jak korzystać z niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące obsługi oprogramowania systemowego PS3™. Informacje na temat funkcji sprzętu i bezpieczeństwa produktu znajdują się w dokumentacji dołączonej do konsoli.

Uwagi na temat przeglądania instrukcji

Zaleca się przeglądanie niniejszej instrukcji po spełnieniu następujących warunków:

Poruszanie się po instrukcji za pomocą konsoli PS3™

Podczas przeglądania instrukcji za pomocą przeglądarki internetowej (Przeglądarka internetowa) konsoli PS3™ należy korzystać z podstawowych funkcji opisanych poniżej.

Przyciski kierunkowe Przenoszenie wskaźnika na łącze.
Przycisk krzyżyk Otwieranie łącza.
Prawy drążek Przewijanie w dowolnym kierunku.
Przycisk L1 Powrót do poprzedniej strony.

Obraz można powiększać, używając następującej metody.

Naciśnięcie przycisku R3 (prawy drążek) Powiększenie obrazu. / Anulowanie powiększenia.
Przytrzymanie przycisku L2 / Przycisk R2 podczas powiększenia Powiększanie obrazu. / Pomniejszanie obrazu.
Przytrzymanie przycisku okrąg podczas powiększenia Anulowanie powiększenia.

Objaśnienie znaczenia przycisków w niniejszej instrukcji

Przyciski konsoli PS3™ używane do wprowadzania i anulowania elementów różnią się w zależności od regionu i produktu. Zgodnie z konwencją w wersji angielskiej oraz w innych europejskich wersjach językowych niniejszej instrukcji przycisk krzyżyk jest używany do wprowadzania elementów, a przycisk okrąg do anulowania elementów, natomiast w innych wersjach językowych przycisk okrąg jest używany do wprowadzania, a przycisk krzyżyk do anulowania.

Drukowanie instrukcji

Instrukcję można wydrukować przy użyciu komputera. Postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami, można za jednym razem wydrukować wiele stron.

1.

Użyj przeglądarki Microsoft Windows Internet Explorer, aby wyświetlić [Manual Index] tej instrukcji.

2.

Z menu Plik przeglądarki Internet Explorer wybierz polecenie [Drukuj].

3.

Wybierz kartę [Opcje] i zaznacz pole wyboru [Drukuj wszystkie połączone dokumenty], aby wydrukować instrukcję. W zależności od drukarki strony mogą nie być drukowane w kolejności, w jakiej są wyświetlane w [Manual Index].