PlayStation®3

Instrukcja obsługi


Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla oprogramowania systemowego w wersji 4.80 lub nowszej.

Informacje na temat najnowszych, zaktualizowanych funkcji można znaleźć w witrynie internetowej SIE dla danego regionu.

WAŻNE
Płyty w formacie PlayStation®2 i płyty Super Audio CD można odtwarzać tylko w niektórych modelach systemu PlayStation®3.
> Zobacz szczegółowe informacje

Powiększenie obrazu