Informacje o menu XMB™ > Korzystanie z ustawień zabezpieczeń rodzicielskich

Korzystanie z ustawień zabezpieczeń rodzicielskich

Konsola PS3™ udostępnia ustawienia zabezpieczeń rodzicielskich umożliwiające ograniczenie zakresu odtwarzanych treści podlegających ograniczeniom rodzicielskim (takich jak gry lub filmy wideo) lub zakresu korzystania z Internetu. Ustawienia te można modyfikować tak, aby materiałów przewidzianych dla dorosłych odbiorców nie mogły oglądać dzieci.

Chociaż metoda ograniczania dostępu oraz metoda konfigurowania bywają różne w zależności od rodzaju materiałów, dostęp do wszystkich materiałów jest ograniczony za pomocą tego samego hasła. * Hasło jest wymagane w przypadku modyfikowania ustawień zabezpieczeń rodzicielskich oraz w przypadku korzystania z treści podlegających ograniczeniom rodzicielskim.

Nie obejmuje treści z sieci PSNSM.

Ustawianie hasła

1.

Wybierz opcje (Ustawienia) > (Ustawienia zabezpieczeń).

2.

Wybierz opcję [Zmień hasło]. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, ustaw hasło. Hasło w nowo zakupionym sprzęcie jest ustawione domyślnie na [0000].

Treści, do których dostęp można ograniczyć

Zawartość Schemat ograniczenia Metoda ustawiania ograniczenia
Gry Ustawiając poziom zabezpieczeń rodzicielskich na konsoli PS3™, można uniemożliwić korzystanie z gier przekraczających ustawiony poziom. Opcję tę można ustawić w oknie [Kontrola rodzicielska] w kategorii (Ustawienia) > (Ustawienia zabezpieczeń).
Płyty DVD Ustawiając poziom zabezpieczeń rodzicielskich na konsoli PS3™, można uniemożliwić odtwarzanie płyt DVD przekraczających ustawiony poziom. Opcję tę można ustawić w obszarze [DVD - Kontrola rodzicielska] oraz [BD/DVD - Kod regionu z funkcją kontroli rodzicielskiej] w kategorii (Ustawienia) > (Ustawienia zabezpieczeń).
Płyty BD (Blu-ray Disc) Ustawiając poziom zabezpieczeń rodzicielskich na konsoli PS3™, można uniemożliwić odtwarzanie płyt BD przekraczających ustawiony poziom. Opcję tę można ustawić w obszarze [BD - kontrola rodzicielska] oraz [BD/DVD - Kod regionu z funkcją kontroli rodzicielskiej] w kategorii (Ustawienia) > (Ustawienia zabezpieczeń).
Witryny internetowe Ustawiając poziom zabezpieczeń rodzicielskich na konsoli PS3™, można ograniczyć możliwość uruchamiania przeglądarki internetowej. Opcję tę można ustawić w oknie [Kontrola uruchamiania przeglądarki internetowej] w kategorii (Ustawienia) > (Ustawienia zabezpieczeń).
Do sprawdzania typu i odpowiedniości witryn internetowych oraz automatycznego blokowania nieodpowiednich witryn podczas korzystania z Internetu można zastosować usługę filtrowania treści sieci Web. Ta usługa może być dostępna za opłatą. Stosowanie tego rodzaju usługi można ustawić w oknie (Przeglądarka internetowa) w kategorii (Sieć). *1 *2
PSNSM *3 Posiadając konto główne, rodzic lub opiekun może ograniczyć korzystanie z czatu lub nałożyć miesięczny limit wydatków na portfel, który może być używany w sieci PSNSM w ramach kont podrzędnych (kont, z których mogą korzystać nieletni). Ograniczenia te można ustawić po zalogowaniu się do systemu PS3™ przy użyciu konta głównego, wybierając opcje (PlayStation™Network) > (Zarządzanie kontami) > (Zarządzanie kontem podrzędnym). *4
*1

Rodzaje dostępnych usług zależą od kraju i regionu.

*2

Metoda ustawiania zależy od usługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź witrynę internetową usługodawcy. Łącze do tej witryny internetowej jest dostępne w obszarze (Zabezpieczenia przeglądarki) w menu (Przeglądarka internetowa).

*3

Sieć PSNSM i sklep (PlayStation®Store) są dostępne tylko w niektórych krajach/regionach i językach.

*4

Konto Sony Entertainment Network można utworzyć wybierając kolejno pozycje (Zapisz się), (PlayStation™Network).

Wskazówki

  • Odtwarzanie danych materiałów na konsoli PS3™ może być ograniczone tylko wtedy, gdy zostały dla nich ustawione ograniczenia rodzicielskie.
  • Zawartość nieodpowiednia dla podanego podczas tworzenia konta wieku właściciela konta nie będzie już wyświetlana w sklepie (PlayStation®Store).

Informacje o menu XMB™ > Korzystanie z ustawień zabezpieczeń rodzicielskich